ไหว พระ สวด มนต ก อน นอน

มหากุศลแรงกล้า!! สวดบทอธิฐานขออโหสิกรรมก่อนนอนทุกคืน “ลดกรรม” ทำให้ .... บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา. บทสวดมนต์ก่อนนอน “เสริมสิริมงคล” สวดเพื่อช่วยเสริมดวง เสริมบุญ-บารมี .... บทสวดมนต์ก่อนนอน อิ่มเอิบบุญ. การสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง. บทสวดมนต์ก่อนนอน อิ่มเอิบบุญ. วันนี้วันพระ รวมบทสวดมนต์ก่อนนอนพร้อมแผ่เมตตา ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งดี .... ปัญหาธรรมประจำวันนี้: สวดมนต์ ก่อนนอนมักง่วงก่อนสวดจบ แก้อย่างไร. บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา. ปัญหาธรรมประจำวันนี้: สวดมนต์ ก่อนนอนมักง่วงก่อนสวดจบ แก้อย่างไร. บทสวดมนต์ ก่อนนอน “แบบสั้น” สวดได้ทุกวัน ช่วยหนุนนำให้ชีวิตให้ดีขึ้น